(tekst obowiązujący od dnia 9 lipiec 2021 roku)
W celu pobrania, wydrukowania i wyświetlenia Umowy kliknij tutaj.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwanej dalej: Umową) określają zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy prowadzonych przez ILCSI (zwane dalej łącznie: Stroną internetową), których właścicielem są:

w zakresie Sklepu internetowego oraz usług świadczonych na rzecz konsumentów – ILCSI Szépségmanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (H-1021), przy Üdülő út 37 Węgry, zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym Sądu Stołecznego (organ przyjmujący do ewidencji i prowadzący rejestr) pod numerem: Cg.01-09-288142, NIP: 25770171-2-41, EU NIP: HU25770171. Miejscem prowadzenia działalności jest H-1012 Budapeszt, Attila út 79. al. 1-3. Węgry.

Adres e-mail: w języku polskim: [email protected]; w języku angielskim: [email protected]; strona www: www.ilcsipoland.com
Strona internetowa: www.ilcsi.eu

pod względem profesjonalnych usług (dla kosmetyczek i kosmetologów oraz studentów kosmetologii) dostępnych na Stronie internetowej oraz usług informacyjnych strony internetowej – Ilcsi Beautifying Herbs Organic Skin Care Ltd. ( Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai KFT) z siedzibą w Budapeszcie (H-1021), Üdülő út 37, przy Attila út 79. al. 1-3. i H-1021 Budapest, Üdülő út 35. B. ép. Węgry, zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym Sądu Stołecznego (organ przyjmujący do ewidencji i prowadzący rejestr) pod numerem: Cg. 01-09-698591, NIP: 12688470-2-41, EU NIP: HU12688470.

Adres e-mail: w języku polskim: [email protected]; w języku angielskim: [email protected]
Strona internetowa: www.ilcsipoland.com
Strona internetowa: www.ilcsi.eu

(zwane dalej łącznie: Ilcsi)

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe dostawcy hostingu: ZeroTime Services Kft. (siedziba: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4, Węgry, e-mail: [email protected], Strona internetowa: www.zerotimeservices.com)

 1. CEL STRONY INTERNETOWEJ

Celem Strony internetowej jest zapewnienie możliwości dokonywania zakupów w sklepach internetowych (dalej: Sklep internetowy), a także otrzymywania informacji o naszych usługach, produktach, fimie. W Sklepie internetowym realizujemy sprzedaż detaliczną wyłącznie kosmetyków pod marką „Ilcsi”. Na naszej Stronie internetowej zainteresowane podmioty mogą także uzyskać informacje o naszych wydarzeniach, aktywności, szkoleniach i złożyć zamówienia związane z nimi.

 1.  UŻYTKOWNICY

Zarejestrowani użytkownicy: na Stronie internetowej istnieje możliwość zarejestrowania się. Dla celów niniejszej Umowy, Użytkownik jest osobą fizyczną, prawną lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej, jednoosobowym przedsiębiorcą. Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji otrzymują konto użytkownika, do którego będą mogli się zalogować. Zarejestrowani użytkownicy na swoim koncie użytkownika mogą składać zamówienia, a także zarządzać swoimi zamówieniami.

Na Stronie internetowej istnieje możliwość rejestracji dla użytkowników indywidualnych oraz dla profesjonalistów (jako kosmetyczka, kosmetolog lub student kosmetologii).

Użytkownicy składający zamówienie: Dla celów niniejszej Umowy Użytkownik jest osobą fizyczną, prawną lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej, jednoosobowym przedsiębiorcą, który składa zamówienie w sklepie internetowym poprzez Stronę internetową.
Zasady specjalne: zamówienie może złożyć osoba, która przy składaniu zamówienia podała wymagane dane i
złożyła oświadczenia wymagane do złożenia zamówienia, a także zaakceptowała jako wiążące postanowienia niniejszej Umowy.
Newsletter: na Stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do newslettera.

W dalszej części niniejszego dokumentu zasady dotyczące składania zamówień dotyczą również rejestracji oraz newslettera, chyba że wskazano inaczej.
Użytkownicy przeglądarki: Osoba przeglądająca Stronę internetową bez składania zamówienia także podlega postanowieniom niniejszej Umowy. Korzystając ze Strony internetowej i przeglądając ją Użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Umowy. W dalszej części Umowy osoby spełniające powyższe warunki nazywane są: Użytkownikiem,

JEŚLI NIE MASZ UKOŃCZONYCH 18 LAT

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, poproś rodzica o przeczytanie poniższych postanowień i udzielenie Ci pomocy w korzystaniu ze Strony internetowej i dokonywaniu zakupów. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, to przed wyażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies lub zapisaniem się do newslettera, poproś rodzica o przeczytanie poniższych postanowień i udzielenie Ci pomocy w zaznaczeniu właściwej opcji w tych kwestiach

Dla rodziców: Na Stronie internetowej Ilcsi Użytkownicy mogą korzystać z różnych usług. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą samodzielnie składać zamówień na nasze produkty, usługi, ani rejestrować się na naszej Stronie internetowej. Dlatego w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia prosimy, aby zamówienia były składane przez rodziców. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą również osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zapisanie się do newslettera oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies jest możliwe dla osób powyżej 16 roku życia, dlatego w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia prosimy, aby te zgody były udzielone przez rodziców.

 1. OŚWIADCZENIA

Użytkownik oświadcza, że:

 • rozumie i zna język Umowy i że nie jest ograniczony w korzystaniu z tego języka;
  spełnił warunek wstępny do złożenia zamówienia na Stronie internetowej i w Sklepie internetowym, czyli zapoznał się i w pełni zrozumiał niniejszą Umowę, w szczególności ograniczenia odpowiedzialności określone w pkt 12 niniejszej Umowy oraz przyjmuje ją jako obowiązującą, przestrzega jej postanowień i na tej podstawie korzysta z usług Strony internetowej w sposób dobrowolny, z własnej woli;
 • jego dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia są prawidłowe, zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw innych osób (np. nie składa zamówień i nie używa Strony internetowej i Sklepu internetowego w imieniu innej osoby bez uzyskania jej zezwolenia);
 • podczas korzystania ze Strony internetowej nie podejmuje żadnych działań nielegalnych, niezgodnych z niniejszą Umową lub niedozwolonych (w tym niechcianej komunikacji elektronicznej oraz nieuprawnionego wtargnięcia lub próby nieuprawnionego wtargnięcia, próby zakłócenia działania systemu informatycznego Strony internetowej) i przestrzega wszystkich zasad dotyczących postępowania i działań Użytkowników;
 • nie będzie wykorzystywać Strony internetowej do nękania, oczerniania, zniesławiania, naruszania praw człowieka, osobistych lub innych praw innych Użytkowników lub do działalności politycznej;
 • jeśli nie poda wszystkich informacji wymaganych do korzystania ze Sklepu internetowego lub usług dostępnych na Stronie internetowej lub wyłączy niektóre aplikacje, usługi Strony internetowej mogą w całości lub w części być dla niego niedostępne.

Za ważne uważa się zamówienie wyłącznie tego Użytkownika, który spełnia warunki określone w punktach 2 i 3 niniejszej Umowy oraz który przyjął zobowiązania zawarte w postanowieniach Umowy.

 1.  GŁÓWNE CECHY NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG

GŁÓWNE CECHY SKLEPU INTERNETOWEGO: Firma Ilcsi prowadzi Sklep internetowy, w ramach którego zajmuje się sprzedażą detaliczną produktów kosmetycznych.
W związku z naszą działalnością detaliczną produkty znajdujące się w Sklepie internetowym możemy sprzedawać wyłącznie w ilościach detalicznych, co oznacza maksymalnie 3 sztuki danego produktu przy jednym zakupie (z wyjątkiem maseczek w proszku sprzedawanych w ilości 15 sztuk przy jednym zakupie) lub ilość odpowiadającą maksymalnej ilości zamówienia wskazaną przy Produkcie na Stronie internetowej.

Podstawowe parametry każdego z produktów są dostępne po kliknięciu na nazwę produktu. Przed użyciem produktów zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym kosmetologiem. Nieodpowiednie stosowanie niektórych produktów może spowodować trwałe uszkodzenie skóry!

Porady dotyczące produktów dostępnych w Sklepie internetowym można uzyskać pod następującymi adresami: w języku węgierskim: [email protected]; w języku angielskim: [email protected].

Doradztwo online (chat): Firma Ilcsi na Stronie internetowej w określonych porach na interfejsach czatowych może również udostępnić możliwość zasięgnięcia porad dotyczących produktów dostępnych w Sklepie internetowym. Pragniemy zwrócić uwagę, że doradztwo w formie chatu nie jest świadczone przez Ilcsi, Ilcsi odpowiada wyłącznie za udostępnienie platformy chatowej. Doradztwo jest świadczone przez udzielającego odpowiedzi eksperta kosmetologa. Pragniemy także zrócić uwagę, że doradztwo w formie chatu nie stanowi kompletnych porad kosmetycznych dotyczących produktów, porady opierają się wyłącznie na informacjach podanych w ramach zainicjowanej przez Pana/Panią rozmowie. Odpowiedzialność Ilcsi za wszelkie szkody wynikające z informacji podanych lub ważnych informacji nieprzekazanych w trakcie doradztwa online (chat) lub związane z takimi informacjami jest wyłączona. Zalecamy, przy pierwszej sposobności, skontaktować się osobiście z ekspertem ds. kosmetologii w celu uzyskania pełnego zakresu porad lub prosimy skontaktować sięz nami pod jednym z poniższych adresów e-mail: w języku węgierskim: [email protected]; w języku angielskim: [email protected].

Ceny: Ceny podane w Sklepie internetowym na węgierskiej Stronie internetowej są podane w węgierskich forintach, a na angielskiej Stronie internetowej w euro, ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Podana cena zakupu jest całkowitą ceną zakupu produktu. Ceny podane na Stronie internetowej dotyczą wyłącznie zamówień składanych poprzez Stronę internetową. Firma Ilcsi zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen produktów obowiązują z chwilą opublikowania na Stronie internetowej. Zmiana nie wpływa na cenę już zamówionych produktów. Oprócz całkowitej ceny zakupu podana jest także cena jednostkowa produktu.
Informacje dotyczące opłat za dostawę i płatności za pobraniem znajdują się w dokumencie „Informacje dot. płatności i dostawy” (link).

Rabaty: Jeśli Pan/Pani posiada kupon rabatowy do wykorzystania w Sklepie internetowym, wysokość rabatu znajdzie Pan/Pani w informacjach dołączonych do kuponu, które zawsze wskazują wysokość rabatu do potrącenia z cen podanych w Sklepie internetowym oraz okres ważności i warunki wykorzystania kuponu.

Wytwarzanie produktów: Pragniemy poinformować, że w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych firma Ilcsi stosuje zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania („GMP”, czyli „Good Manufacturing Practice”). Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) spełnia wymagania normy MSZ EN ISO 22716. Opracowany zgodnie z międzynarodową normą MSZ EN ISO 22716:2008 system Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) zawiera wytyczne dotyczące produkcji, kontroli, przechowywania i transportu produktów kosmetycznych. Korzystając z systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w sposób udowodniony jesteśmy w stanie w sposób ciągły wytwarzać produkt kosmetyczny spełniający oczekiwania klientów oraz obowiązujące wymogi prawne i inne wymogi regulacyjne.

WYDARZENIA, SZKOLENIA WSPOMNIANE NA STRONIE INTERNETOWEJ: Na Stronie internetowej wskazane są także wydarzenia, szkolenia, aktywności, które są sprzedawane, promowane lub przekazywane przez nas głównie podmiotom profesjonalnym lub przekazujemy tylko informacje dotyczące tych kwestii. Warunki zakupu lub uczestnictwa w tych wydarzeniach, szkoleniach i aktywnościach znajdują się na Stronie internetowej klikając w nazwę danej imprezy, aktualności, wydarzenia, szkolenia.

GŁÓWNE CECHY REJESTRACJI: Na Stronie internetowej istnieje możliwość zarejestrowania się. Oprócz rejestracji dla klientów indywidualnych zapewniamy możliwość rejestracji profesjonalnych użytkowników (dla kosmetyczek, kosmetologów lub studentów kosmetologii). W ramach rejestracji dla klientów indywidualnych po rejestracji zostaje utworzone konto użytkownika, w którym po zalogowaniu istnieje możliwość śledzenia złożonych zamówień i składania nowych zamówień. W ramach usług rejestracyjnych firma Ilcsi udostępnia Użytkownikowi spersonalizowane konto użytkownika (dalej: Konto użytkownika) umożliwiające kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Koncie użytkownika istnieje możliwość zarządzania także danymi podanymi w celu korzystania z konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu skorzystania z tej usługi niezbędne jest wykonanie rejestracji klienta indywidualnego lub rejestracji profesjonalnej.

Usunięcie Konta użytkownika:Usunięcie Konta użytkownika jest możliwe wysyłając firmie Ilcsi wiadomość e-mail na adres [email protected] w języku węgierskim lub na adres [email protected] w języku angielskim.

GŁÓWNE CECHY USŁUGI NEWSLETTERA: W ramach usługi newslettera Użytkownik ma możliwość podania swoich danych kontaktowych w celu otrzymywania aktualności, ofert promocyjnych od nas zapisując się do newslettera. Na tej podstawie Użytkownik będzie regularnie informowany przez nas o naszych aktualnościach, ofertach w postaci elektronicznego newslettera. Na naszą prośbę Użytkownik może także wysła
do nas opinię o zakupionym w Sklepie internetowym produkcie lub o Sklepie internetowym. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnowa
z subskrypcji naszego newslettera.

POPRAWIENIE WPROWADZONYCH DANYCH: Poprawienie nieprawidłowo wprowadzonych danych jest możliwe na formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia, poprzez zmianę odpowiednich danych przed kliknięciem na przycisk wysłania zamówienia lub potwierdzenia rejestracji. Po dokonaniu rejestracji, zmiana danych rejestracyjnych jest możliwa w punkcie Profil użytkownika na Koncie użytkownika, poprzez usunięcie błędnych danych, wprowadzenie poprawnych danych i zapisanie zmian. Po złożeniu zamówienia poprawienie błędnie podanych w zamówieniu danych nie jest możliwe. Prosimy pamiętać o tym, że złożone zamówienia zostaną zrealizowane na podstawie podanych przez Użytkownika danych.

WARUNKI DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU INTERNETOWEGO: Firma Ilcsi informuje, że do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu internetowego niezbędne jest połączenie internetowe, w przypadku którego nie ma ograniczeń co do minimalnej prędkości pobierania, jednak niska przepustowość łącza może ograniczyć szybkość Strony internetowej. Zapewnienie połączenia internetowego jest zadaniem Użytkownika, firma Ilcsi nie ma wpływu na to, ani na parametry łącza. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu internetowego niezbędna jest również przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, której zapewnienie jest zadaniem Użytkownika, pragniemy zwrócić uwagę na to, że korzystanie ze starszych przeglądarek może ograniczać dostęp i prędkość działania Strony internetowej.

Firma Ilcsi udostępnia Stronę internetową i Sklep internetowy w języku polskim i angielskim.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Ilcsi obsługuje Stronę internetową z Węgier i firma Ilcsi nie gwarantuje, że Strona internetowa i dostępne na niej usługi będą dostępne lub będą prawidłowo działać także w innych krajach oraz że będą one odpowiadać wymaganiom Użytkownika.

Ilcsi identyfikuje Cię na podstawie adresu IP i, jeśli wyrazisz na to zgodę, może zaoferować przekierowanie na stronę w języku innym niż ten, który przeglądasz. Możesz również w dowolnym momencie łatwo wrócić do strony w innym języku, klikając ikonę odpowiedniego języka.

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO: 1) Strona internetowa do zarządzania danymi korzysta z protokołu https, dzięki czmu Użytkownik i serwer komunikują się za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia; 2) płatność jest dokonywana za pośrednictwem własnego interfejsu dostawcy usług płatniczych, firma Ilcsi nie widzi i nie poznaje podanych przez Użytkownika danych dotyczących karty bankowej lub innych danych związanych z płatnościami.

ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ: Firma Ilcsi w celu udoskonalenia Sklepu internetowego i usług regularnie rozwija i aktualizuje Stronę internetową, dlatego Użytkownik akceptuje, że firma Ilcsi bez uprzedniego powiadomienia może zmieniać formę i właściwości Strony internetowej, Sklepu internetowego i usług lub dowolnego ich aspektu (na stałe lub tymczasowo), może wstrzymać udostępnianie Strony internetowej, Sklepu internetowego lub usług (lub dowolnej ich funkcji lub części) bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika na piśmie, ponadto Strona internetowa może od czasu do czasu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, a Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie takich aktualizacji.

OCHRONA OSÓB NIELETNICH (PONIŻEJ 18 LAT): Użytkownik przyjmuje do wiadomości ponadto, że w celu ochrony nieletnich firm Ilcsi ma prawo do ograniczenia korzystania ze Strony internetowej dla osób nieletnich.
ZARZĄDZANIE DANYMI: W zakresie zarządzania Pana/Pani danymi osobowymi prosimy o uważne przeczytanie Polityki ochrony danych osobowych (link)!

 1. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIA UMOWY: 

A) SKLEP INTERNETOWY:

Proces składania zamówień:

Zakupy w Sklepie internetowym są możliwe po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną. Użytkownik wybiera żądany produkt, następnie może umieścić produkt w koszyku i podać zamawianą ilość danego produktu po kliknięciu na przycisk koszyka znajdujący się obok produktu. Przegląd i ewentualna zmiana zamówienia jest możliwa po kliknięciu na ikonę koszyka. Zaakceptowanie ewentualnych zmian następuje po kliknięciu na przycisk akceptacji zmian. Jeżeli Pan/Pani chce usunąć produkt znajdujący się w koszyku, należy kliknąć na ikonę usunięcia produktu z koszyka. Jeżeli Pan/Pani chce kontynuować zakupy, należy wrócić do strony wyświetlania produktó i powtórzyć powyższą procedurę związany z dodaniem wybranego produktu do koszyka. Następnie pojawi się możliwość zalogowania na konto i złożenia zamówienia w charakterze zarejestrowanego klienta lub dokonania zakupu bez zalogowania. W celu zalogowania należy podać adres e-mail i hasło podane uprzednio podczas rejestracji. W przypadku pominięcia opcji zalogowania, należy podać dane niezbędne do złożenia zamówienia. W tym miejscu jest również możliwość poprawienia lub usunięcia błędnych danych przed kliknięciem na przycisk wysłania zamówienia. Zmiana danych jest możliwa po ich usunięciu i ponownym wprowadzeniu. Istnieje możliwość także utworzenia Konta użytkownika (Zarejestrowania się) poprzez zaznaczenie opcji tworzenie Konta użytkownika podczas wprowadzania danych. W przypadku zalogowania system automatycznie zaproponuje wprowadzone przy rejestracji dane zamówienia. Następnie należy wybrać sposób płatności i dostawy (tylko jeśli dostępnych jest więcej niż jedna opcja) i zaznaczając odpowiednie pola zaakceptować niniejszą Umowę oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką ochrony danych osobowych. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po podaniu wymaganych danych, zaakceptowaniu niniejszej Umowy i jej poszczególnych punktów oraz zapoznaniu się z Polityka ochrony danych osobowych. Jeśli Pan/Pani chce kupić dany produkt, należy kliknąć na przycisk wysłania zamówienia. Kontynuacja zakupów lub modyfikacja zamówienia jest możliwa po kliknięciu na przyciski oznaczające kontynuacje zakupów lub powrót do koszyka. Istnieje również możliwość podania ewentualnych rabatów (np. kodu kuponu rabatowego) w zamówieniu poprzez wpisanie danych w odpowiednim polu przed wysłaniem zamówienia. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia dotyczące tej kwestii. Kliknięcie przycisku złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty, co wyraźnie potwierdza Pan/Pani wysyłając zamówienie (klikając przycisk wskazujący złożenie zamówienia). W przypadku wyboru formy płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Płatność”. Po wysłaniu zamówienia zostanie wysłana do Pana/Pani automatyczna wiadomość systemowa, nie stanowiąca jednak potwierdzenia zamówienia. Użytkownicy indywidualni na swoim Koncie użytkownika mogą znaleźć swoje poprzednie zamówienia. Przycisk ponownego dodania do koszyka umożliwia dodanie do koszyka ponownie wybranego produktu z poprzednich zamówień.

Proces wstępnego zamówienia, monitorowania dostępności:

Wstępne zamówienie: Ze statusem dostawy „Wstępne zamówienie” możliwe jest dodanie do koszyka, zamówienie produktów w danej chwili niedostępnych z możliwością wstępnego zamówienia. W przypadku zamówienia produktów z możliwością wstępnego zamówienia wraz z produktami bez takiej możliwości wartość produktu z statusem wstępnego zamówienia zostaje dodana do wartości pozostałych produktów przy ustalaniu kosztu przesyłki za dane zamówienie. Wstępnie zamówione produkty nie są samodzielnie wysyłane do klienta, dlatego należy liczyć się z dłuższym czasem dostawy zamówienia.

Monitorowanie dostępności: Jeśli Pan/Pani chce kupić jeden z naszych produktów, ale nie jest on dostępny w Sklepie internetowym, to w chwili gdy stanie się on dostępny, informacja o tym zostanie zamieszczona obok produktu i możliwe będzie jego zamówienie może Pan/Pani ustawić monitorowanie dostępności produktu przy pomocy przycisku „powiadom, gdy będzie ponownie dostępny”. W przypadku podania ważnego adresu e-mail, zostanie Pan/Pani powiadomienie o tym, że produkt jest ponownie dostępny w Sklepie internetowym.

Wykorzystanie rabatów (np. kodu kuponowego):
Firma Ilcsi może udostępni
możliwość zakupu z rabetem na produkty, usługi dostępne w Sklepie internetowym lub na Stronie internetowej. Przy dokonywaniu zakupów w Sklepie internetowym w przypadku ewentualnych rabatów (np. kuponów), produtków bezpłatnych, usług świadczonych po obniżonej cenie lub bezpłatnie, przejęcia kosztów (np. darmowa wysyłka) dany rabat, zniżka obowiązuje tylko w przypadku spełnienia warunków oznaczonych w informacjach dotyczących danego rabatu, zniżki, wykorzystanie rabatu jest możliwe tylko w oznaczonym okresie ważności i w określony sposób, w przypadku określonego asortymentu produktów tylko w odniesieniu do określonych produktów, a rabat lub zniżka nie może zosta
zamieniona na gotówkę lub kredyt.

Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z rabatu otrzymanego w ramach rekomendacji produktu na podstawie diagnostyki kosmetycznej lub ze zniżki (kuponu rabatowego) służącej do promocji wybranych produktów, dany rabat może być wykorzystany włącznie do zakupu produktów lub jednego z produktów wymienionych w rekomendacji produktów lub w informacjach dołączonych do kuponu, w podanym w rekomentacji produktów lub w infomacjach dołączonych do kuponu okresie ważności, z tym, że w ramach jednego zakupu dany produkt można nabyć wyłącznie w maksymalnej ilości określonej w niniejszej Umowie. Wykorzystanie rabatu jest możliwe przy pierwszym zakupie w Sklepie internetowym po otrzymaniu rekomendacji produktu lub kuponu, w przypadku tego zakupu pełny rabat wygasa, nie jest możliwe wykorzystanie w przypadku następnych zamówień, nawet jeśli rabat został wykorzystany tylko częściowo. Wszelkie zniżki, rabaty niewykorzystane w okresie ważności w terminie późniejszym nie mogą być wykorzystane.

Proces płatności:
Dokonanie płatności pełnej kwoty ceny zakupu zamówionych produktów i usług jest możliwa w sposób i za opłaty wskazane w dokumencie „Informacje dot. płatności i wysyłki” (link). Przed złożeniem zamówienia prosimy dokładnie przeczytać ww. dokument i zapoznać się z metodami płatności i ewentualnymi opłatami dodatkowymi!
Jeśli na Stronie internetowej istnieje możliwość zaznaczenia opcji płatności przy odbiorze towaru i Pan/Pani zaznaczy tą opcję, Pan/Pani będzie zobowiązany/a zapłacić pełną cenę zakupu w chwili odbioru towaru osobie wykonującej dostawę towaru lub osobie w inny sposób przekazującej Panu/Pani towar w sposób określony w dokumencie „Informacje dot. płatności i wysyłki” (link). Firmie Ilcsi przysługuje prawo do określenia określonej opłaty dodatkowej za płatność przy odbiorze, której dokładna kwota jest podana w dokumencie „Informacje dot. płatności i wysyłki” (link).
Jeżeli na Stronie internetowej dostępna jest opcja dokonania płatności drogą przelewu bankowego, pełną cenę zakupu za towary lub usługi można uiścić przelewem bankowym w formie przedpłaty dokonanej za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych przed odbiorem towaru lub skorzystaniem z usługi. Jeżeli na Stronie internetowej istnieje możliwość bezpośredniej zapłaty za zakupiony towar lub usługę, po wybraniu metody płatności zostanie Pan/Pani przeniesiony/a na stronę dostawcy usług płatniczych, na której należy podać wymagane dane dotyczące płatności i złożyć oświadczenia, a następnie zapłacić pełną cenę zakupu/opłaty za produkt lub usługę poprzez kliknięcie przycisku płatności. Po udanej płatności dostawca usług płatniczych przekieruje Pana/Pani z powrotem na Stronę internetową, jednocześnie przesyłając powiadomienie do Pana/Pani i firmie Ilcsi z potwierdzeniem dokonanej płatności.
Produkty pozostają wyłączną własnością firmy Ilcsi do chwili zapłacenia firmie Ilcsi całkowitej ceny zakupu za produkty oraz ewentualnych opłat za usługi powiązane (np. dostawę). Jeżeli cena zakupu lub opłata w części lub całości z jakiegokolwiek powodu i w jakikolwiek sposób zostaną zwrócone klientowi, prawa własności danych produktów w odpowiednim zakresie zostanie przeniesione na firmę Ilcsi, chyba że Stroną uzgodnią inaczej.

Proces potwierdzenia: Użytkownik otrzymuje na podany w tym celu adres e-mail potwierdzenie zamówienia – a w przypadku dokonania płatności także potwierdzenie płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze, a w przypadku płatności dokonanej na Stronie internetowej – w ciągu maksymalnie 48 godzin od udanej płatności. W przypadku błędnego zamówienia lub zamówienia nie pochodzącego od Pana/Pani oraz jakichkolwiek innych problemów związanych z zamówieniem, prosimy niezwłocznie skontaktować się z firmą Ilcsi pod adresem [email protected] w języku węgierskim oraz pod adresem [email protected] w języku angielskim.

Faktura: Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Ilcsi zgodnei z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Firma Ilcsi wystawia fakturę w formacie PDF, którą udostępnia Użytkownikowi w formie załącznika do wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik chce otrzymać oddzielną fakturę na poszczególne pozycje, musi je zamówić w oddzielnych zamówieniach. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Zawarcie Umowy: Umowa między Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta elektronicznie w chwili potwierdzenia zamówienia przez firmę Ilcsi w formie wiadomości e-mail. Umowa między Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
Kliknięcie na przycisk zamówienia oznacza wysłanie oferty do firmy Ilcsi, która to oferta jest wiążąca dla Użytkownika. Jeżeli Użytkownik w ciągu 48 godzin nie otrzyma potwierdzenia zamówienia, złożona oferta nie jest już wiążąca w stosunku do niego i zostaje on zwolniony z obowiązku odebrania zamówionego produktu lub usługi. W takim przypadku firma Ilcsi zwróci pełną kwotę zapłaconą już przez Użytkownika jako cenę zakupu, w tym ewentualne koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia, najpóźniej w ciągu czternastu dni od pozwięcia wiadomości o odstąpieniu od zamówienia. Po złożeniu nowego zamówienia każdorazowo zostaje zawarta nowa Umowa nawet jeśli strony umowy są te same.

Nieprawidłowe dane: Firma Ilcsi dokłada wszelkich starań do wyświetlania na Stronie internetowej prawidłowych informacji, jednak może się zdarzyć, że niektóre dane, informacje są wyświetlane na Stronie internetowej w sposób nieprawidłowy lub niekompletny. Jeżeli dane i ceny produktów lub usług są wyświetlane na Stronie internetowej w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, firma Ilcsi zastrzega sobie prawo do skorygowania błędu lub uzupełnienia braków przy poinformowaniu zainteresowanych Użytkowników. W takim przypadku firma Ilcsi nie jest zobowiązana do dostarczenia produktu lub usługi po niewłaściwej cenie lub właściwościach, natomiast niezwłocznie po stwierdzeniu błędu poinformuje składającego Zamówienie Użytkownika o prawidłowych danych i zaoferuje dostawę po prawidłowej cenie zakupu lub faktycznych właściwościach. Znając prawidłową cenę zakupu i faktyczne właściwości Użytkownik składający Zamówienie może odstąpić od zamówienia lub potwierdzić zamówienie, w przypadku niedopłaty poprzez zapłacenie brakującej kwoty, a w przypadku nadpłaty poprzez żądanie zwrotu pieniędzy powyżej prawidłowej ceny. W przypadku odstąpienia firma Ilcsi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika zwróci pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika, włącznie z ewentualnymi kosztami wysyłki (zapłaconymi za dostawę), a w przypadku nadpłaty – kwotę nadpłaty.

Podanie dodatkowych danych: Jeżeli w celu prawidłowego wykonania Umowy firma Ilcsi będzie potrzebować od Użytkownika dodatkowych danych lub jeśli zaistnieje okoliczność odnośnie Użytkownika o której poinformowanie firmy Ilcsi jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Ilcsi o zaistnieniu takiej okoliczności lub do podania takiej informacji, danych.

B) REJESTRACJA

Proces rejestracji: Na Stronie internetowej istnieje możliwość dokonania rejestracji klienta indywidualnego. Po wprowadzeniu wymaganych danych i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk potwierdzenia rejestracji. Rejestracja wymaga potwierdzenia, o którym Użytkownik zostaje poinformowany przez nas. Poprawienie nieprawidłowo wprowadzonych danych jest możliwe na formularzu rejestracji, poprawiając odpowiednie dane przed kliknięciem na przycisk wysłania potwierdzenia rejestracji. Po dokonaniu rejestracji zmiana danych rejestracyjnych jest możliwa w punkcie Profil użytkownika na Koncie użytkownika, poprzez usunięcie błędnych danych, wprowadzenie poprawnych danych i zapisanie zmian.
Rejestracja klientów indywidualnych jest bezpłatna.

C) USŁUGA DORADZTWA ONLINE (CHAT)

Proces doradztwa online (chatu): Jeśli firma Ilcsi udostępni taką usługę na Stronie internetowej, będzie możliwe przesłanie pytań dotyczących produktów dostępnych w Sklepie internetowym na interfejsie czatowym (np. wprowadzając tekst, wysyłając zdjęcie) bezpośrednio do eksperta kosmetologa poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij. Ekspert kosmetolog wyśle odpowiedź w interfejsie chatu lub w wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika. Firma Ilcsi i ekspert kosmetolog świadczący usługę będą traktować podane informacje jako poufne i będzie nini zarządzać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
Usługa doradztwa online (chat) jest bezpłatna.

Zawarcie Umowy
Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta poprzez skorzystanie z usługi doradztwa online (chat), np. poprzez przesłanie wiadomości przez Użytkownika. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika: czas udziału Użytkownika w rozmowie czatowej.

 D) NEWSLETTER

Proces rejestracji do newslettera: Na Stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do regularnego elektronicznego newslettera reklamowego zawierającego oferty, aktualności, nowości firmy Ilcsi. Po wprowadzeniu wymaganych danych i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk rejestracji do newslettera. Jeśli Użytkownik chce poprawić podane dane, może to zrobić w interfejsie subskrypcji przed kliknięciem na przycisk rejestracji do newslettera usuwając nieprawidłowe dane i wprowadzając poprawne dane, a po kliknięciu na przycisk rejestracji do newslettera poprawiając dane w punkcie menu zawierającym ustawienia newslettera Konta użytkownika. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji newslettera, może to zrobić w menu „Rezygnacja z newslettera” podająd odpowiedni adres e-mail i klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji lub klikając w link służący do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w newsletterze.
Usługa wysyłania newslettera jest bezpłatna.

Zawarcie Umowy
Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta w chwili zapisania się do newslettera, na czas nieokreślony. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika: do chwili rezygnacji z subskrypcji.

E) USŁUGI INFORMACYJNE

Na Stronie internetowej istnieje możliwość przeglądania i zapoznania się z informacjami wyświetlanymi przez firmę Ilcsi. Rozpoczynając przeglądanie Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy, które będą obowiązywać pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi na czas przeglądania. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika: czas przeglądania Strony internetowej.
Specjalne postanowienia dotyczące usługi REJESTRACJI, NEWSLETTERA, DORADZTWA ONLINE (CHATU) I INFORMACYJNEGO (przeglądanie strony internetowej):
Aktywacja świadczenia usług: Korzystając z ww. usług Użytkownik kieruje do firmy Ilcsi wyraźną prośbę o rozpoczęcie świadczenia tych usług niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

 1. FORMA, REJESTRACJA, DOSTĘPNOŚĆ UMOWY

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta elektronicznie i firma Ilcsi nie jest zobowiązana do przesłania Użytkownikowi papierowej kopii Umowy. Jednak firma Ilcsi po przeczytaniu i zaakceptowaniu umożliwia i poleca pobranie na własny nośnik lub wydrukowanie niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że firma Ilcsi nie jest zobowiązana do archiwizowania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi, ani żadnej innej komunikacji lub transakcji. Niniejsza Umowa nie jest archiwizowana przez firmę Ilcsi. Niniejsza Umowa będzie dostępna na Stronie internetowej w punkcie menu „OWU”.

 1.  JĘZYK UMOWY, FORMA PISEMNA

Niniejsza Umowa jest dostępna w następujących językach: polskim i angielskim. Niniejsza Umowa jest umową zawartą na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014, poz. 827)

 1. ZMIANA UMOWY

Firma Ilcsi zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy, z tym, że jest zobowiązana do powiadomienia Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej w formie opublikowanej informacji co najmniej 5 (pięć) dni przed wejściem w życie zmienionej umowy. W celu powzięcia wiadomości o zmianie Umowy i przejrzenia dokonanych zmian Użytkownik powinien posiadać dostęp do internetu i regularnie sprawdzać Stronę internetową. Firma Ilcsi zobowiązuje się do wskazania daty wejścia w życie na początku tekstu Umowy dostępnej na Stronie internetowej. Zmiana umowy nie wpływa na realizację zamówień będących w toku. Zmodyfikowane postanowienia mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.
Aktualna wersja Umowy jest dostępna w punkcie menu „OWU” na Stronie internetowej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku korzystania przez niego ze Sklepu internetowego i Strony internetowej także po zmianie warunków niniejszej Umowy, zostanie to uznane przez firmę Ilcsi za akceptację zmienionej wersji Umowy.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia:
Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014, poz. 827) użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, zastrzeżeniem opisanych poniżej przypadków.

Zwracamy uwagę, że ze względu na wyjątki prawne, w odniesieniu do produktów kosmetycznych Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku jeśli nie otworzył on opakowania produktu. Jeśli produkt został otwarty i nie jesteś z niego zadowolony, możesz ubiegać się o zwrot ceny zakupu produktu w ramach niniejszej umowy zgodnie z punktem 13. (Rękojmia za wady i gwarancja) poniżej.

W przypadku zamówień w Sklepie internetowym: Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 1) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru; 2) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. W przypadku gdy towary są dostarczone partiami lub w częściach okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienie od umowy, powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o swoim zamiarze odstąpienia, wysyłając znajdujący się tutaj wzór oświadczenia lub wyraźne oświadczenie o odstąpieniu firmie Ilcsi pocztą lub e-mailem na adres firmy Ilcsi wskazany na początku Umowy (H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Węgry), lub wiadomość e-mail na adres [email protected] w języku polskim lub na adres [email protected] w języku angielskim.

Użytkownik korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w terminie, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane (pocztą lub e-mailem) przed upływem wskazanego powyżej terminu (nawet ostatniego dnia terminu).
Użytkownik może skorzysta
z prawa odstąpienia od umowy także w okresie między dniem zawarcia Umowy a datą odbioru towaru.
Jeśli Użytkownik złożył ofertę zawarcia Umowy, przysługuje mu prawo do wycofania oferty przed zawarciem Umowy, co powoduje wygaśnięcie obowiązku dotrzymania treści złożonej oferty.
W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy, firma Ilcsi niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika zwróci pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika, włącznie z ewentualnymi kosztami wysyłki (zapłaconymi za dostawę), z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybrania przez Użytkownika sposobu wysyłki odmiennej od zaoferowanej przez firmę Ilcsi najtańszego standardowego sposobu wysyłki.
Podczas dokonywania zwrotu firma Ilcsi użyje tej samej metody płatności, która była użyta podczas pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na użycie innej metody płatności; Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych ze skorzystaniem z takiej metody zwrotu. Zwrot pieniędzy zostanie wstrzymany do chwili otrzymania przez nas produktu z powrotem lub potwierdzenia Użytkownika jego odesłania do nas: zostanie zwięta pod uwagę wcześniejsza z tych dwóch dat.
Użytkownik zobowiązany jest zwróci
do nas lub przekaza
nam towar bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od daty doręczenia nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy (liczy się data nadania towaru lub data dostawy towaru). Termin uważa sięza zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany do nas przed upływem 14-dniowego okresu (nawet ostatniego dnia). Bezpośrednie koszty zwrotu produktu, takie jak koszty przesyłki ponosi Użytkownik. Firma Ilcsi nie odbiera przesyłki odesłanej za pobraniem.
Użytkownik może zostać do odpowiedzialności za utratę wartości produktu wyłącznie wtedy, gdy nastąpiłą ona w wyniku używania wykraczającego poza zakres wymagany do stwierdzenia cech, właściwości i funkcji produktu.
Firma Ilcsi w formie wiadomości e-mail niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Na podstawie prawnie określonego wyjątku w pkt 5) Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawdo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w przypadku otwarcia produktu, z uwagi na to, że zamówiony przez Użytkownika produkt jest w każdym przypadku zapieczętowanym towarem, którego zwrotu nie możemy przyjąć ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
W przypadku usługi rejestracji, subskrypcji newslettera, doradztwa online (chat) i usługi informacyjnej:
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że po tym jak usługa została w pełni wykonana lub w odniesieniu do treści cyfrowych przekazanych na nośnikach niematerialnych (np. usługa informacyjna na Stronie internetowej) po rozpoczęciu wykonania usługi – z uwagi na to, że firma Ilcsi rozpoczęła spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Użytkownika – (patrz oświadczenie znajdujące się na końcu punktu 5 niniejszej Umowy), traci on przysługujące mu na podstawie ww. przepisów prawnych prawo do odstąpienia od umowy bez uzasadnienia.
Niezależnie jednak od powyższych postanowień ustawowych, w przypadku usługi rejestracji, newslettera, doradztwa online (chat) i usługi informacyjnej Użytkownik na podstawie niniejszej Umowy jednostronnym, pisemnym oświadczeniem w dowolnym momencie bez uzasadnienia może wypowiedzie
daną umowę.
Firma Ilcsi może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzie
niniejszą Umowę i może usunąć lub zawiesi
rejestrację Użytkownika, wysyłanie newslettera do Użytkownika, doradztwo online lub usługę informacyjną w szczególności (ale nie wyłącznie) w następujących przypadkach:

 • w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy (lub kodeksu postępowania, jeśli taki istnieje);
 • jeśli postępowanie Użytkownika stanowi uzasadnioną podstawę do tego lub w inny sposób powoduje szkody;
 • jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego lub usług w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • jeśli Użytkownik naruszy lub w inny sposób nie dotrzyma regulowane przez obowiązujące przepisy prawne lub warunki umowne warunki własności intelektualnej;
 • jeśli firma Ilcsi zaniecha świadczenie usług.
 1. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

Dostawa i odbiór przypadku zamówień w Sklepie internetowym:
Firma Ilcsi zobowiązuje się do podjęcia próby doręczenia przesyłki zawierającej zamówienie do odbiorcy w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, w przypadku utrudnień w dostawie i niemożności dotrzymania tego terminu firma Ilcsi lub upoważniona przez nią osoba odpowiedzialna za wysyłkę niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika i dołoży wszelkich starań w celu możliwie najszybszej dostawy produktów.

Odbiór produktów jest możliwy w jeden ze sposobów wskazanych w dokumencie „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link). Użytkownik powinien wybrać sposób dostawy przez złożeniem zamówienia.

Koszt wysyłki: Koszt wysyłki jest zależny od strefy dostawy. Oznacza to, że Użytkownik musi uiścić opłatę za dostawę w wysokości wskazanej przy danej strefie dostawy, w której znajduje się adres odbiorcy.

Strefy dostawy i dokładne kwoty związanych z nimi kosztów wysyłki znajdują się w dokumencie „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link).
Jeśli firma Ilcsi zapewnia taką opcję i Użytkownik wybiera dostawę zamówienia z płatnością przy odbiorze, w tym przypadku oprócz ceny zakupu i kosztów wysyłki powinien on zapłacić także opłatę za płatność przy odbiorze. Jeśli firma Ilcsi zapewnia taką opcję, może udostępnić Użytkownikowi możliwość dodatkowych usług związanych z wysyłką (np. szybką dostawę). Ewentualna opłata za płatność przy odbiorze oraz dokładne opłaty za usługi dodatkowe znajdują się w dokumencie „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link).
Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z dokumentem „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link) i zasięgnąć informacji na temat możliwych sposobów i dokładnych kosztów dostawy!
Firma Ilcsi w zakresie dostawy może skorzystać z usług podwykonawcy. Zawartość zamówień złożonych w Sklepie internetowym zostaje przesłana przez firmę Ilcsi na adres dostawy lub adres punktu odbioru podany przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany współpracować zarówno z firmą Ilcsi, jak i z wyznaczoną przez firmę Ilcsi firmą kurierską, w celu umożliwienia dostarczenia zamówionych produktów bezzwłocznie zgodnie z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia.
Dostawca przesyłki przy dostawie lub odbiorze towarów nie jest zobowiązany do sprawdzania tożsamości odbiorcy. Odbiór potwierdzony jest podpisem osoby odbierającej towar lub zarejestrowaniem nazwiska osoby odbierającej towar przez dostawcę przesyłki, lub w przypadku odbioru w punkcie odbioru przesyłek potwierdzeniem odbioru. Jeżeli przesyłka zostanie odebrana nie przez Użytkownika, postanowienia niniejszej Umowy są wiążące dla Użytkownika pod każdym względem w taki sposób, jakby on był obecny przy odbiorze zamówienia. Dostawa zamówienia jest możliwa wyłącznie po opłaceniu (ewentualnej) płatności za pobraniem, podpisaniu potwierdzenia odbioru lub rejestracji nazwiska lub w przypadku odbioru w punkcie odbioru przesyłek po podaniu osobistego kodu.
W przypadku oczekiwania przekraczającego 15 minut kurier może anulować próbę doręczenia przesyłki i odjechać bez przekazania przesyłki.
Przy odbiorze zawsze należy sprawdzić odebrany produkt! W przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania należy poprosić o sporządzenie protokołu i nie należy odbierać przesyłki.
Firma Ilcsi lub upoważniona przez nią firma kurierska może ograniczyć lub zawiesić zamówienie, dostawę przesyłki, może zmienić jej warunki jeśli wymaga tego zdarzenie siły wyższej, przepisy prawne lub działania władz.
Specjalne zasady dotyczące rejestracji, newslettera, doradztwa online (chatu): Po dokonaniu rejestracji, zapisaniu się do newslettera lub rozpoczęciu korzystania z interfejsu czatowego firma Ilcsi jest zobowiązana do niezwłocznego zapewnienia odpowiednich usług, w przypadku rejestracji do zapewnienia konta użytkownika, w przypadku newslettera do zapewnienia kolejnego newslettera reklamowego, a w przypadku doradztwa online do zapewnienia możliwości wysłania pytania i otrzymania odpowiedzi po rozpoczęciu użytkowania interfejsu czatowego.

 1.  PRAWA FIRMY ILCSI, KODEKSY POSTĘPOWANIA

Firma Ilcsi zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do zweryfikowania tożsamości Użytkownika w celu uniknięcia wprowadzających w błąd danych uwierzytelniających i używania z treści wprowadzających w błąd, i w związku z tym firma Ilcsi jest uprawniona do ograniczenia dostępu Użytkownika do czasu zakończenia procesu weryfikacji. Wynikająca z tego tytułu zwłoka nie stanowi zwłoki realizacji usługi, ponieważ wraz z okresem trwania kontroli automatycznie przedłużony zostają określone w umowie terminy realizacji.
Ilcsi zachowuje sobie prawo (nie jest do tego zobowiązane) do poprawienia błędów występujących na Stronie Internetowej.
Na chwilę obecną nie istnieje kodeks zachowań, dyrektywa dotycząca zachowania w odniesieniu do zakazu stosowania wobec konsumentów nieuczciwych praktyk handlowych, odnośnie użytkowania Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego. Dyrektywy dotyczące zachowania w trakcie użytkowania Strony Internetowej oprócz przestrzegania przez Ilcsi przepisów prawnych służą regulacji norm etycznych i zachowania. Ilcsi zachowuje sobie natomiast prawo (ale nie zobowiązuje się) do określenia dyrektyw dotyczących zachowania Użytkownika, ich upublicznienia lub zmiany w przyszłości zgodnie z zapisami dotyczącymi modyfikacji niniejszej Umowy.

 1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Korzystasz ze strony internetowej, sklepu internetowego i usług na własną odpowiedzialność,
 • Ilcsi jest uprawnione w dowolny momencie do zmiany, zamknięcia strony internetowej oraz dostępnych na niej usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w odniesieniu do zmiany, wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z tych zmian. Ilcsi nie jest zobowiązana do ciągłego udostępniania usług podanych na stronie internetowej.
 • Ilcsi wyklucza odpowiedzialność za zachowanie poświadczone przez poszczególnych użytkowników.
 • Ilcsi nie odpowiada za możliwość korzystania ze strony internetowej, usług oraz sklepu internetowego, ich bezbłędności i funkcjonalności, spełnienie oczekiwań użytkowników, bezpieczeństwo użytkowanego serwera oraz szkody powstałe w obrębie urządzeń użytkownika.
 • Ilcsi nie kontroluje, ewentualnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z faktu, że obowiązujące regulacje prawne oraz inne przepisy religijne lub społeczne właściwe dla twojego prawa osobistego, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu zabraniają lub ograniczają korzystanie ze strony internetowej, usług, sklepu internetowego lub podobnych innych sklepów internetowych.
 • Ilcsi nie odpowiada za brak niezbędnego do korzystania strony internetowej i dostępnych na niej usług lpołączenia internetowego na skutek przerwy w działaniu, niedostępności powstałej z przyczyny nieleżącej w jej gestii lub ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej i dostępnych na niej usług (łącznie ze składaniem przez ciebie zamówień w znajdującym się na stronie internetowej sklepie internetowym) z powodu określonego w obowiązującym przepisie prawnym, urzędowym lub zdarzenia vis maior.
 • Ilcsi wyklucza swoją odpowiedzialność za błędy w zakresie wprowadzania i wyświetlania danych lub błędnie podane ceny.
 • Odpowiedzialność za ewentualnie błędy w podanych danych ponosi wyłącznie użytkownik. Ilcsi nie jest zobowiązane do sprawdzania poprawności podanych danych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z powodu nieprawidłowych danych lub ich nieprawidłowego przekazania. Użytkownik odpowiada za wszystkie skutki, które wynikły z podania nieprawidłowych danych lub ich nieprawidłowego podania i naraziły Ilcsi na szkodę.
 • Zwracamy wyraźnie uwagę, że odpowiadasz za to, aby przekazane przez ciebie dane kontaktowe, na które wysyłane są wiadomości lub przesyłki związane z usługą, były prawidłowe i umożliwiały odbiór wiadomości, doręczenie przesyłki, a także za sprawdzanie otrzymania wiadomości, doręczenia przesyłki lub uzyskiwania takiej informacji.
 • odpowiedzialność Ilcsi z tytułu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym lub na stronie internetowej ogranicza się do wartości umownych pozycji, których dotyczą.

Odpowiedzialność Ilcsi w odniesieniu do Umowy ogranicza się na podstawie Umowy do kwoty netto wypłaconej przez Użytkownika na rzecz Ilcsi w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie szkody.
Ilcsi nie odpowiada w żadnym wypadku za szkody skutkowe, utracony zysk lub przychód, utracone korzyści z tytułu używania produktu lub usługi. Niniejsze ograniczenie i wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód, które w oparciu o obowiązkowe regulacje prawne nie podlegają ograniczeniu lub wykluczeniu.

Zdarzenie vis maior: W odniesieniu do niniejszej Umowy wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, które stanowią przeszkodę w realizacji niniejszej Umowy i nie podlegają pod zakres kontroli klienta ani zakres kontroli Ilcsi i którego działania klient ani Ilcsi nie są w stanie zmitygować, uznaje się za zdarzenie vis maior. Jeśli realizację obowiązków wynikających z niniejszej Umowy danej strony (klient lub Ilcsi) utrudnia zdarzenie vis maior nie podlegające pod zakres kontroli właściwej strony, odpowiedzialność nie leży po Twojej ani po stronie Ilcsi i nie uznaje się tego zdarzenia za naruszenie umowy. W przypadku wystąpienia zdarzenia vis maior, właściwa strony (klient lub Ilcsi) jest zobowiązana do powiadomienia drugiej stronie niezwłocznie po jego wystąpieniu o zdarzeniu, a także w rozsądnym czasie podjąć wszelkie starania w celu realizacji obowiązków umownych. W przypadku, gdy zdarzenie vis maior występuje przez okres dłuższy, niż 2 miesiące, dowolna strona (klient lub Ilcsi) może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 1. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA
RĘKOJMIA ZA WADY

Jako konsument możesz w przypadku wadliwej realizacji ze strony Ilcsi dochodzi
roszczenia z tytułu rękojmi za wady.
Na podstawie prawa polskiego możesz dochodzi
swojego roszczenia w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Ilcsi jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Ilcsi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres w języku polskim: [email protected]; w języku angielskim: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres Ilcsi. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

GWARANCJA PRODUKTU 

Gwarancja:

Ilcsi udziela gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami na produkty i usługi dostępne na Stronie Internetowej i w Sklepie Internetowym, chyba że Ilcsi jest zobowiązana do udzielenia innej gwarancji na mocy prawa, oprócz tych określonych poniżej; w takim przypadku zobowiąże się do udzielenia gwarancji w zakresie wymaganym przez prawo. Niezależnie od tego, powyższe uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Państwu również z tytułu dostarczenia wadliwych produktów przez Ilcsi, pod warunkiem, że z powodu tej samej wady nie można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz roszczeń z tytułu gwarancji. W przeciwnym razie przysługują Państwu uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Ilcsi jest zwolniony z obowiązku wynikającego z gwarancji j wynikającej z niniejszej umowy określonej poniżej tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po dostarczeniu produktu.

Gwarancja zwrotu pieniędzy:
Jeśli kupiłeś produkt w sklepie internetowym, który zawierał gwarancję zwrotu pieniędzy w momencie zakupu i nie jesteś zadowolony z żadnego z produktów zakupionych w sklepie internetowym, możesz zażądać zwrotu ceny zakupu kupionych produktu(ów) Ilcsi pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Warunki Gwarancji Zwrotu Pieniędzy:
– Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy tylko produktów zakupionych przy pierwszym zakupie w sklepie internetowym. Przy ustalaniu pierwszego zakupu bierzemy pod uwagę wszystkie sklepy internetowe Ilcsi.
– Z Gwarancji Zwrotu Pieniędzy można skorzystać tylko raz.
– Z Gwarancji Zwrotu Pieniędzy możesz skorzystać tylko wtedy, gdy dokonałeś zakupu nie więcej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia żądania zwrotu.
– Z Gwarancji Zwrotu Pieniędzy można skorzystać tylko wtedy, gdy zachowane jest oryginalne opakowanie i co najmniej 75% oryginalnej zawartości netto pierwotnego opakowania produktu(ów), którego dotyczy reklamacja.

Wykonaj następujące kroki, aby otrzymać zwrot pieniędzy:
– Poinformuj nas w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail [email protected] w języku węgierskim i adres e-mail [email protected] w języku angielskim, że chcesz skorzystać z Gwarancji Zwrotu Pieniędzy.
– Musisz wskazać, czy zażądasz ceny zakupu, którą zapłaciłeś Ilcsi za produkt(y) lub kuponu o tej samej wartości, uprawniającego do zakupu w sklepie internetowym w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy określonej w niniejszym regulaminie.
– Wszystkie produkty objęte Gwarancją Zwrotu Pieniędzy należy zwrócić firmie Ilcsi w oryginalnym opakowaniu i z co najmniej 75% oryginalnej zawartości netto opakowania podstawowego w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zakupu (należy wysłać pocztą do tego dnia).
– Wszelkie koszty zwrotu produktu(ów) ponosisz Ty, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
– Jeśli podczas pierwszego zakupu zamówiłeś więcej niż jeden produkt, możesz zwrócić wszystkie produkty i zażądać gwarancji zwrotu pieniędzy na każdy produkt w terminie określonym w tej sekcji. W takim przypadku musisz spełnić warunki określone w tej sekcji dotyczące każdego produktu.
Zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania zwróconego produktu(ów).
W przypadku zwrotów stosujemy przede wszystkim tę samą metodę płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji. Jeśli zapłaciłeś obniżoną cenę za produkt(y), zwrócimy Ci obniżoną cenę.

 1. TREŚCI

Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści, informacje, dane, które przekazujesz, wyświetlasz w trakcie użytkowania Strony Internetowej lub składania zamówienia, łącznie ale nie wyłącznie dane osobowe, osobiste wiadomości lub inne komentarze, oraz związane z tym wszelkie konsekwencje. Użytkownik odpowiada w przypadku załadowanych lub przekazanych, udostępnionych w trakcie użytkowania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego treści (np. dzieła chronione prawami autorskimi) za zgodność z prawem ich udostępnienia oraz treści, również za nienaruszenie praw osób trzecich, ich prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli naruszysz powyższe obowiązki, a Ilcsi poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez Ciebie tych obowiązków lub w wyniku ich naruszenia, będziesz zobowiązany/a do pokrycia pełnej szkody powstałej u Ilcsi.
Ilcsi, jako pośredniczący usługodawca, nie jest zobowiązana do kontroli umieszczanych, wyświetlanych, publikowanych przez Ciebie treści oraz informacji. Ilcsi, jako pośredniczący usługodawca nie odpowiada za przekazywane przez Ciebie informacje. Ilcsi ponadto nie jest zobowiązana do wyszukiwania faktów i weryfikowania działalności w związku z Twoim zachowaniem jako użytkownika, które wskazują na prowadzenie niezgodnej z prawem działalności. Akceptując niniejszą Umowę wyrażasz zgodę na usuwanie (lub brak zapewnienia dostępu) przez Ilcsi ze Strony Internetowej treści lub odniesień do takowych (linków), które Ilcsi uznaje ze sprzeczne z Umową, niezgodne z prawem, naruszające prawo, niosące znamiona groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub z innych względów za wątpliwej treści. Ilci nie ma obowiązku powiadomienia o usunięciu treści. Jeśli pomimo uiszczenia płatności Ilcsi usunie uzyskane/załadowane treści w oparciu o niniejszy akapit, nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi ich ekwiwalentu. W pozostałych przypadkach Ilcsi nie zmienia załadowanych przez Ciebie treści.

 1. PRAWA AUTORSKIE

W odniesieniu do publikowanych przez Ilcsi na Stronie Internetowej lub w Sklepie Internetowym wszelkie majątkowe prawa autorskie o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  są własnością Ilcsi.

Bez uprzedniej, wyraźnie udzielonej pisemnej zgody Ilcsi nie jesteś uprawniony do wykorzystywania w dowolny sposób treści występujących na Stronie Internetowej lub w Sklepie Internetowym oraz wiadomości przesyłanych przez Ilcsi
W przypadku naruszenia praw autorskich dotyczących umieszczanych na Stronie Internetowej zdjęć produktów (np. kopiowanie, umieszczanie na innej stronie internetowej, inne nieuprawnione wykorzystywanie) jesteś zobowiązany do natychmiastowej zapłaty na rzecz Ilcsi kwoty netto w wysokości 30000 HUF tytułem odszkodowania za każde zdjęcie produktu i każdorazowe wykorzystanie w jednej płatności.
Wskazana powyżej kwota odszkodowania została określona wyłącznie w oparciu o naruszenia praw autorskich dotyczących zdjęć produktów Ilcsi i nie obejmuje innych naruszeń praw autorskich i związanych z nimi skutków, ani naruszenia innych praw Ilcsi, ich kompensacji lub skutków, nie obejmuje także innych skutków prawnych nie objętych odszkodowaniem, których ILCSI może dochodzić.
Wskazaną powyżej kwotę należy rozumie
jako minimalną kwotę odszkodowania w odniesieniu do wskazanego naruszenia praw autorskich. Ilcsi zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń dotyczących ewentualnych dalszych szkód przekraczających ww. kwotę.
Ilcsi zachowuje sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do redagowania Strony Internetowej w oparciu o własne decyzje, kształtowania jej, wgrywania lub usuwania treści wedle własnych potrzeb.

    16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając ze Strony Internetowej oraz usług, użytkując Sklep Internetowy przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Ilcsi przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z dostępną na Stronie Internetowej aktualną Polityką Prywatności (link). Ilcsi jest zobowiązana do przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą umową zgodnie z dostępną na Stronie Internetowej aktualną Polityką Prywatności i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zobowiązujesz się do spełnienia wymogów stawianych przez obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony danych.

 1. BIURO OBSŁUGI KLIENTA, ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Poniżej podane są możliwości kontaktu z nami:
Adres e-mail i adres korespondencyjny Sklepu Internetowego:
adres e-mail: w języku węgierskim: [email protected];
w języku angielskim: [email protected]
adres korespondencyjny: ILCSI Szépségmanufaktúra Kft., H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Węgry
Zwracamy uwagę, że w odniesieniu do zamówień i usług Sklepu Internetowego nie świadczymy telefonicznej posprzedażowej obsługi klienta, z racji czego nie możemy przyjmować drogą telefoniczną skarg dotyczących zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości bądź skarg dotyczących naszych produktów i usług, uprzejmie prosimy w każdym przypadku o pisemne poinformowanie firmy Ilcsi drogą elektroniczną w języku węgierskim [email protected]; w języku angielskim [email protected] [email protected] lub drogą pocztową pod adresem H-1021 Budapest, Üdülő út 37, Węgry.

Jeśli masz pytania dotyczące dostawy do domu, a przesyłka została już przekazana do kuriera, przekierujemy Ciebie do firmy kurierskiej.
Obsługa strony internetowej:
Ilcsi Szépítő Füvek – centrala:
Adres: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.
H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Węgry
Telefon: +36-1/200-5603 (PON.-CZW.: 8:00-17:00, PT.: 8:00-14:00)
Adres e-mail: [email protected]
W razie jakichkolwiek skarg dotyczących działania naszej Strony Internetowej, uprzejmie prosimy w każdym przypadku o pisemne poinformowanie firmę Ilcsi drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub drogą pocztową na adres H-1021 Budapest, Üdülő út 37, Węgry.
W każdym przypadku otrzymasz potwierdzenie otrzymania przez nas Twojej skargi. W przypadku pisemnej skargi Ilcsi jest zobowiązane do udzielenia pisemnej odpowiedzi i w przeciągu 30 dni od wpłynięcia skargi przesłania odpowiedzi Użytkownikowi. W przypadku uznania skargi za nieuzasadnioną jest zobowiązana do uzasadnienia swojej decyzji, ponadto jest zobowiązana do udzielenia Użytkownikowi pisemnej informacji o dostępnych drogach rozpatrzenia skargi z uwagi na jej charakter. Ilcsi jest zobowiązana do przechowywania przez okres 5 lat sporządzonego w sprawie skargi protokołu oraz kopię udzielonej odpowiedzi.
Konsumenci mogą zgłasza
swoje skargi w zakresie ochrony konsumentów pod linkiem podanym w punkcie menu „Internetowe rozstrzyganie sporów”znajdującym się na Stronie Internetowej.
W związku z rozstrzyganiem skargi konsumenckiej prosimy o przeczytanie części dotyczącej organów arbitrażowych i internetowego rozstrzygania sporów w poniższym rozdziale 18 (Obowiązujące prawo i spory prawne)!
W ramach rozpatrywania skarg stosujemy przytoczone w punkcie 4 dyrektywy dotyczącej Prawidłowych praktyk producenckich (GMP), jeśli masz obiekcje odnośnie jakości, lub w przypadku wycofania produktu.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SPORY PRAWNE
Dla niniejszej Umowy stosuje się prawo polskie, ponieważ w odniesieniu do konsumentów państw Unii Europejskiej stosowane jest prawo kraju, w którym znajduje się zwyczajowe miejsce pobytu konsumenta, przy uwzględnieniu artykułu 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 593/2008/WE o prawie stosowanym dla obowiązków umownych .

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta. Strony zgadzają się, że w odniesieniu do niniejszej Umowy wykluczają stosowanie międzynarodowych porozumień o kupnie i sprzedaży towarów, przykładowo ale nie wyłącznie porozumienia wiedeńskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 11.kwietnia 1980 roku o międzynarodowych umowach kupna i sprzedaży towarów.

Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich:
Do rozstrzygania konsumenckich sporów prawnych, które wyniknęły z zamówień związanych z niniejszą umową, można korzystać z poniżej prezentowanej platformy internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Wypełnij internetowy formularz do składania skargi. Po wyrażeniu przez Ilcsi zgody na rozpatrzenie skargi w ramach postępowania rozstrzygającego spór, Tobie i Ilcsi przysługuje 30 dni na porozumienie się, do którego organu rozstrzygającego spór zwrócimy się z prośbą o rozpatrzenie skargi. Po rozpatrzeniu przez organ rozstrzygając spór Twojej skargi, zostaniesz powiadomiony o decyzji na internetowej platformie do rozstrzygania sporów konsumenckich. Otrzymasz wiadomość, że w Twojej sprawie podjęto decyzję. Do wglądu do decyzji musisz zalogować się na swoje konto. Adres e-mail Ilcsi: w języku węgierskim: [email protected]; w języku angielskim: [email protected]

 1.  INNE

Niniejsza Umowa stanowi jedyną umową pomiędzy Ilcsi i Tobą zawartą na Zamówienie (łącznie z rejestracją i Newsletterem) i zastępuje wszelkie zawarte przez strony w odniesieniu do Zamówienia wcześniejsze słowne lub pisemne umowy lub praktyki.
Jeśli dowolna strona nie wypełni w całości lub częściowo swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub spowoduję zwłokę w ich wypełnianiu, nie oznacza to, że druga strona zrezygnowała z wypełnienia swoich zobowiązań na rzecz strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań lub uczyniła to ze zwłoką.
Wszelkie zwyczaje, które w umowach w danej branży są powszechnie znane i regularnie stosowane, ale nie występują w Umowie, nie stają się częścią Umowy.
Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na przenoszenie przez Ilcsi Umowy na osoby trzecie lub dopuszczanie wierzytelności Ilcsi wynikających z Umowy.
Żadne z postanowień Umowy nie uprawnia Ciebie do wykorzystywania nazwy handlowej, znaków towarowych, oznaczeń, emblematów, logo, nazwy domeny i innych znaków szczególnych Ilcsi, wyjątek stanowi sytuacja, gdy zawarta pomiędzy Tobą i Ilcsi pisemna umowa daje taką możliwość.
Jeśli określona część Umowy na podstawie zapisu bezwzględnie obowiązującego przepisu prawnego lub prawomocnego wyroku sądowego jest nieważna, skutkuje to nieważnością całości Umowy, zapisy Umowy, których nieważność nie dotyczy, nadal obowiązują – nieważna część zostaje zastąpiona obowiązującym zapisem o najbardziej zbliżonej treści.
Jeśli zachodzą różnice pomiędzy angielską i polską wersją Umowy, w takim przypadku za wiążącą i stosowaną uznaje się wersję językową, którą zaakceptował Użytkownik.

© Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. / Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda
„Ilcsi zwraca na podstawie Rozporządzenia Rządowego 45/2014 (II.26) o szczegółowych zasadach umów pomiędzy konsumentem i przedsiębiorstwem uwagę kupującego na następujące:
– główne cechy zamawianego produktu lub usługi, kwotę ekwiwalentu brutto oraz wszelkie dodatkowe opłaty zawarte są w podsumowaniu zamówienia
-Umowa zawarta pomiędzy Panem/Panią a Ilcsi pozostaje w mocy na czas nieokreślony, do czasu całkowitego wypełnienia zobowiązań w niej zawartych
– Minimalny czas trwania Pana/Pani zobowiązań: okres od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty do otrzymania zamówionych towarów i usług wraz z uiszczeniem ceny zakupu, opłaty i związanych z tym kosztów ”

0